Maszyny do przetwórstwa owoców i warzyw

Blanszownik taśmowy typ HBP

Blanszownik taśmowy typ HBP

DANE TECHNICZNE

 • Długość części roboczej maszyny L= 4,6 m,
 • Całkowita szerokość wanny s~ 1,4 m,
 • Szerokość robocza s=0,9 m,
 • Automatycznym sterowaniem przepływu pary
 • Wydajność – do 1 t / h przy czasie blanszowania 5-20 minut
 • Temperatura pary regulowana 96-98o C
p

PRZEZNACZENIE

Blanszownik taśmowy typu HBP przeznaczony jest do blanszowania wszelkiego rodzaju warzyw, grzybów oraz wyrobów mięsnych (np. klopsów). Należy do grupy blanszowników o działaniu ciągłym.

h

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Blanszownik taśmowy składa się z następujących głównych zespołów:

 • Wanna z zespołem wężownic.
 • Przenośnik taśmowy łamany.
 • Napęd przenośnika taśmowego.
 • Zespół zasilania wężownic parą.
 • Skrzynka sterująca.
 • Zasyp.
 • Wysyp.
 • Wyciąg nad wysypem

Blanszownik taśmowy wykonany został z materiałów kwasoodpornych. Pomiędzy dwoma płaszczami wanny znajduje się wata izolacyjna. Wewnątrz wanny znajduje się przenośnik z taśmą siatkową z zabierakami. Bieg taśmy w części początkowej (zasypowej) i środkowej blanszownika jest prawie poziomy, natomiast w części końcowej (wysypowej) – skośny w górę. Wewnątrz wanny pod taśmą przenośnika (tuż przy dnie) zamontowano wężownicę otwartą wykonaną z perforowanych rur, służącą do wstępnego podgrzania wody. Między taśmami przenośnika zamontowano wężownicę zamkniętą zakończoną odwadniaczem słuŜącą do utrzymania temperatury procesu. Wanna blanszownika od góry przykryta jest trzema zdejmowanymi pokrywami. W wannie zamontowano przelew z zaworem klapowym. W dolnej części wanny zamontowano zawór spustowy służący do wylania wody po zakończonym procesie blanszowania. Wanna blanszownika ustawiona jest na nogach z profili kwadratowych. W nogach umieszczone są stopy wkręcane umożliwiające odpowiednie ustawienie wanny. Na bocznych ścianach wanny blanszownika znajduje się 5 okien, które służą do mycia wnętrza wanny po uprzednim zdemontowaniu klap dociskowych zamykających te okna.

g

AKCESORIA

ZAUFALI NAM

Translate